O průvodcích

První průvodce památkami pro děti


Návštěva památky je pokaždé okolností, kdy dochází ke konfrontaci s minulostí. Sdělit složité minulé děje (nejen) mladším dětem není jednoduché. Přesto, děti mají velký potenciál porozumět a přijmout zdánlivě složité abstraktní informace, pokud jsou předkládány jim srozumitelnou formou. Informace o dobách minulých mohou být pro dítě zcela přirozené, pokud jsou přefiltrovány do jednoduchých a zároveň smyslové vnímání stimulujících sdělení. Ostatně, poznávání prostřednictvím smyslů je od nejútlejšího věku tím nejpřirozenějším způsobem osvojování si vnějšího světa.

 

Cílem našeho průvodce s pastelkami je poskytnout podněty k pozorování a k hledání souvislostí. Průvodce nabízí, co by se dětský návštěvník o objektu mohl dozvědět a také jak si tyto abstraktní informace představit a formou hry zpracovat. Obsahuje portréty osobností (určené k vymalování), nákresy, plánky, zábavné aktivity: spojovačky, bludiště, hádanky, poutavé ilustrace a přehledné popisky. Poskytuje prostor k vytvoření osobní vazby k památce, ať už formou vlepení vstupenky jakožto trofeje a důkazu „dobytí“ objektu nebo formou poznámek a výtvarných aktivit. Jedná se tedy o jakýsi individualizovaný naučný suvenýr, který má co nabídnout jak mladším školním, tak i starším dětem. V neposlední řadě, díky názornosti, jednoduchosti a přehlednosti průvodce uspokojí i nedostatkem času schvácené rodiče a pedagogy.

 

S Prvním průvodcem památkami pro děti uvidíte, prožijete a poznáte víc!

 

Eva Chupíková

 

 

Zpět do obchodu